Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng quản lý và phân tích video thông minh VMS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
Mô tả sản phẩm: Nền tảng quản lý và phân tích video thông minh VMS cung cấp cho người dùng các tính năng quản lý, lưu trữ, xem trực tiếp, xem lại video từ camera, đặc biệt nền tảng tích hợp các tính năng phân tích hình ảnh thông minh sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo AI. Nền tảng cũng cho phép các nhà phát triển, xây dựng mô hình AI như các trường đại học, startup tích hợp nhanh chóng, dễ dàng các mô hình AI của họ vào nền tảng để cung cấp các tính năng phân tích video cho người dùng. Hiện tại, nền tảng cung cấp đa dạng tới 23 use case phân tích hình ảnh thông minh trên các lĩnh vực giám sát an ninh, giao thông thông minh, an toàn lao động,…
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả