Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm bản đồ số Viettel Maps
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
Mô tả sản phẩm: Phần mềm bản đồ số Viettel Maps do Viettel nghiên cứu, thiết kế và xây dựng, dữ liệu lưu trữ tại Việt Nam với những tiêu chuẩn bảo mật cao. Cung cấp đầy đủ bộ giải pháp GIS và bản đồ tổng thể từ công cụ biên tập, xuất bản, trình diễn bản đồ và phân tích không gian. Hỗ trợ đa nền tảng về công cụ và SDK bản đồ số (Web, Android, iOS, Flutter, ReactNative).
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả