Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm đối soát đo đếm và tính toán thanh toán thị trường điện EcoDSTT
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ECOIT
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm đối soát đo đếm và tính toán thanh toán thị trường điện EcoDSTT

Phần mềm giúp các đơn vị phân phối điện:

Theo dõi đối soát sản lượng điện đã phân phối ra thị trường giữ các kho.

Ghi nhận sự chênh lệch và xác định nguyên nhân sự chênh lệch.

Từ sự chênh lệch xác định được lượng phân phối đúng nhất để đưa vào hệ thống báo cáo công bố,.

Ngoài ra tối ưu và xử lý các nguyên nhân gây lên sự chênh lệch, sai lệch.

Các chức năng chính của phần mềm:

 • Quản trị hệ thống
 • Quản lý danh mục
 • Thu thập dữ liệu
 • Tính toán dữ liệu đo đếm sau thu thập dữ liệu
 • Thu thập dữ liệu bảng kê thanh toán hợp đồng sai khác R(cfd)
 • Tính toán dữ liệu thanh toán
 • Đối soát dữ liệu
 • Hệ thống báo cáo
 • Tổng hợp dữ liệu đo đếm từ các kho được định nghĩa
 • Tổng hợp dữ liệu đo đếm của tổng công ty điện
 • Đối soát dữ liệu:
 • Đối soát dữ liệu theo trạm
 • Đối soát dữ liệu theo chu kỳ giao dịch
 • Đối soát dưa liệu theo ngày
 • Đối soát dữ liệu theo tháng
 • Báo cáo dữ liệu đối soát:
 • Báo cáo dữ liệu đối soát theo chu kỳ giao dịch
 • Báo cáo dữ liệu đối soát theo điểm đo
 • Báo cáo dữ liệu đối soát trước ngày D + 4
 • Báo cáo dữ liệu đối soát trước ngày 5 hàng tháng.

   

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 3,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả Tải xuống