Tên sản phẩm / Dịch vụ: Ứng dụng quản lý năng lượng cho khách sạn
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần Công nghệ INFRATECH
Mô tả sản phẩm: Quản lý các thiết bị thu nhận tín hiệu và đo lường năng lượng, phân tích và tối ưu hoá năng lượng sử dụng của các hệ thống điều hoà/sưởi của khách sạn
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả