Tên sản phẩm / Dịch vụ: Bảo Trì Phần Mềm
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NGỌN SÓNG MỚI
Mô tả sản phẩm:

Đảm Bảo Tính Khả Dụng Và Độ Tin Cậy Cao

Tại Newwave Solutions, chúng tôi có các giải pháp và công cụ dành riêng cho việc bảo trì phần mềm của bạn. Tìm hiểu thêm về chi tiết dịch vụ bảo trì phần mềm của chúng tôi dưới đây:

  • Bảo trì và nâng cấp ứng dụng đang hoạt động
  • Sao lưu và phục hồi
  • Đo lường và giám sát hiệu năng hoạt động
  • Đánh giá tuân thủ và bảo mật
  • Hỗ trợ kỹ thuật
  • Hỗ trợ theo SLA (Service Level Agreements)

 

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan