Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý bệnh viện SIMPLE – HIS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SIMPLE
Mô tả sản phẩm: Bao gồm các phân hệ: Phần mềm quản lý phòng khám, phần mềm sao lưu dữ liệu , phần mềm ứng dụng di động kết nối bệnh nhân với bệnh viện….
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả