Tên sản phẩm / Dịch vụ: Flying Classroom
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ INNOMIZE
Mô tả sản phẩm: Tạo ra hệ thống phân phối bài học bay cho giáo viên, học sinh, ban quản trị
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả