Tên sản phẩm / Dịch vụ: CaringUp - Medicine Adherence and Caring
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ INNOMIZE
Mô tả sản phẩm: Hệ thống bao gồm 2 ứng dụng: Ứng dụng Mobile CareAide: Người dùng thông qua ứng dụng Mobile có thể thiết lập lịch uống thuốc và ứng dụng sẽ nhắc nhở. Ngoài ra ứng dụng còn có các chức năng khác như theo dõi tình trạng sức khỏe, quản lý người phụ thuộc. Ứng dụng web WeCare: quản lý khách hàng (bệnh viên, cơ sơ ý tế, tiệm thuốc), Quản lý người dùng, Quản lý và theo dõi mức độ tuân thủ việc uống thuốc đúng thời gian của bệnh nhân
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả