Tên sản phẩm / Dịch vụ: Sản phẩm phần mềm
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS
Mô tả sản phẩm: Làm thất cả các dự án theo yêu cầu của khách hàng thông qua các bước : B1: Xác định tổng quan yêu cầu dự án B2: Phân tích yêu cầu và phản hồi với khách hàng những yêu cầu chưa rõ. B3: Coding theo yêu cầu và chức năng của phần mềm mà khách yêu cầu B4: Test sản phẩm B5: Gửi khách hàng nghiệm thu sản phẩm B6: Bảo trì sản phẩm
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả