Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý thư viện thông minh SLIB
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ SLIB
Mô tả sản phẩm:

Quản lý các hoạt động của thư viện

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả