Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm VIN-HOADON
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BNNSOFT VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm: VIN-HOADON là phần mềm cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp theo thông tư 32 hiện nay và phát triển tiếp cổng thông tin T-VAN theo nghị định 119, đáp ứng nghiệp vụ của Tổng Cục Thuế yêu cầu.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả