Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống quản lý bán hàng trên thiết bị cầm tay eMobiz
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Sản phẩm phần mềm
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Mô tả sản phẩm: eMobiz là giải pháp tổng thể về quản lý bán hàng trên các thiết bị cầm tay. eMobiz được xây dựng nhằm mục đích cung cấp một công cụ tiện dụng để quản lý, theo dõi, giám sát quá trình xử lý các sự cố phát sinh trên các hệ thống kỹ thuật của tổ chức, doanh nghiệp.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại