Tên sản phẩm / Dịch vụ: Quản lý Công văn và Hồ sơ Công việc
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Sản phẩm phần mềm
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân
Mô tả sản phẩm: Quản lý công văn (IDMS) là sản phẩm phần mềm giúp giảm thiểu sự trì trệ của các hoạt động hành chính, tăng cường trách nhiệm cá nhân và khả năng kiểm soát công việc. IDMS góp phần tăng cường sức mạnh của người quản lý.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại