Tên sản phẩm / Dịch vụ: Quản lý Tài sản
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân
Mô tả sản phẩm: Cho phép quản lý toàn bộ quy trình tăng tài sản, biến động tài sản như điều chuyển, sửa chữa, bảo hành, thanh lý, quy trình kiểm kê, quy trình đánh giá lại sản nguyên giá tài sản
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại