Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nội dung số thương mại điện tử 
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ nội dung số
Đơn vị cung cấp: Chi nhánh Công ty Cổ Phần VNG
Mô tả sản phẩm:  123 mua.vn, Shop.123.vn, Zing Pay
Nơi ứng dụng: Trên nền tảng internet hàng đầu Việt Nam và hướng đến thị trường quốc tế.
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại