Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dịch vụ Xuất khẩu phần mềm
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ phân tích, thiết kế phần mềm
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS
Mô tả sản phẩm: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Lĩnh vực thế mạnh 1) Hệ thống phần mềm Quản lý nghiệp vụ (Quản lý sản xuất, Quản lý Bán hàng, Quản lý Logistic, Quản lý kho,… ) 2) Hệ thống phần mềm quản lý trên nền web, hệ thống trên nền Web dành cho Smartphone, ứng dụng trên iPhone/iPad, ứng dụng trên Android * Đóng gói: phát triển mới, chỉnh sửa, bảo trì * Dự án cá nhân: phát triển mới, dự án migration, v.v... Ngôn ngữ chính: JAVA, ASP.NET, VB.NET, PHP, VB, C, VC, C#, ASP, RPG (AS/400 Platform),… OS chính: Windows, Linux, Android, iOS, OS/400 (IBM AS400 Platform),… Database chính: Oracle, MS.SQL, DB2, PostgreSQL, Access Công đoạn lập trình Tiến hành chủ yếu công đoạn lập trình từ thiết kế cơ bản trở về sau. – Quản lý tiến độ: Tạo bảng báo cáo quản lý tiến độ mỗi tuần / mỗi tháng / khi hoàn tất công đoạn chính, rồi báo cáo đến khách hàng.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại