Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dịch vụ Đánh giá an toàn thông tin VNPT
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng;
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm: Đánh giá tổng thể về các khía cạnh từ hạ tầng mạng, ứng dụng, con người cho đến các quy trình vận hành để chỉ ra điểm yếu của hệ thống. Bao gồm các dịch vụ: Kiểm thử máy tính người dùng, hệ thống mạng, máy chủ, ứng dụng; Đánh giá chính sách, tuân thủ ATTT; Đánh giá nhận thức ATTT.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại