Tên sản phẩm / Dịch vụ: Nền tảng quản trị và điều hành doanh nghiệp Base.vn
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN BASE ENTERPRISE
Mô tả sản phẩm: Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Base.vn là nền tảng SaaS (Software as a Service) kết nối các ứng dụng công nghệ cho quản trị và điều hành doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp ở 3 lĩnh vực là Quản trị công việc và hiệu suất (bộ sản phẩm Base Work+), Quản trị thông tin và giao tiếp (bộ sản phẩm Base Info+), Quản trị và phát triển con người (bộ sản phẩm Base HRM+). Base được thiết kế chuyên sâu và tối ưu cho từng tác vụ cụ thể trong doanh nghiệp, đồng thời tích hợp được với nhau trên một nền tảng chung. Ngoài ra, Base.vn cũng có thể kết nối giải pháp của nhiều đơn vị cung cấp khác nhau, tạo nên một bộ công cụ mạnh mẽ và toàn diện giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. Tính năng công nghệ độc đáo: Cloud computing (Công nghệ điện toán đám mây). Microservice (Kiến trúc nhiều dịch vụ nhỏ). Sử dụng công nghệ AI phục vụ các bài toán trong B2B như nhận diện khuôn mặt, đọc các thông tin từ các biểu mẫu hóa đơn, hành chính trong nội bộ,... Có khả năng tích hợp với bên thứ 3 thông qua API mở và nhúng web-frame. Hỗ trợ Webhook trong mỗi ứng dụng để có thể nhận và trao đổi dữ liệu. Các developer có thể viết các ứng dụng phục vụ cho doanh nghiệp trên nền tảng Base.vn. Hỗ trợ các hình thức đăng nhập phổ biến trong doanh nghiệp như Google, Microsoft, SAML. Giải quyết bài toán Việt Nam: Hiện tại 90% doanh nghiệp Việt Nam là SMEs, hầu hết không có bộ phận IT chuyên trách và yếu về năng lực quản trị. Base ra đời giúp các doanh nghiệp này chuyển đổi số nhanh hơn, tiết kiệm hơn, bền vững hơn, tăng năng lực và lợi thế cạnh tranh. Quy mô tốc độ phát triển, khả năng mở rộng thị trường trong nước, quốc tế: Trong 4 năm hoạt động, Base luôn giữ tốc độ tăng trưởng 3 con số về số lượng khách hàng và doanh thu. Với cấu trúc nền tảng, cơ sở hạ tầng công nghệ được đầu tư và nâng cấp liên tục, cùng với định hướng giải quyết những bài toán quản trị kinh điển của doanh nghiệp, Base có thể phục vụ cho nhiều đối tượng doanh nghiệp đa dạng về quy mô, lĩnh vực. Đồng thời với ngôn ngữ thiết kế được chuẩn hóa, đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết, khả năng thích ứng và hội nhập cao, Base sẵn sàng vươn ra chinh phục các thị trường quốc tế.
Nơi ứng dụng: Tổ chức, doanh nghiệp
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại