Tên sản phẩm / Dịch vụ: netMeeting
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm quản trị, quản trị từ xa
Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần Netnam
Mô tả sản phẩm:

netMeeting là giải pháp tư vấn, triển khai, tích hợp, hỗ trợ và bảo trì hệ thống họp trực tuyến (video conference) trên hạ tầng (bao gồm tài nguyên máy chủ và kết nối Internet) của khách hàng.
Giải pháp được xây dựng với nhiều tùy chọn nền tảng khác nhau hướng tới đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật, phù hợp với nhu cầu và chi phí đầu tư của khách hàng.
netMeeting được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho cho khối các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại