Tên sản phẩm / Dịch vụ: Hệ thống kiểm định chất lượng các cấp học - IQBOT
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Stedu
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục - IQBOT được xây dựng và phát triển dựa trên các thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, 18/2018/TT-BGDĐT, 19/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục của từng cấp bậc học. Phần mềm IQBOT hỗ trợ người dùng thực hiện công tác tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí được cập nhật theo các biểu mẫu, thông tư mới nhất từ Bộ giáo dục và Đào tạo. - Phí bán mới phần mềm Áp dụng đối với khách hàng mua mới. Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được cập nhật MIỄN PHÍ những quy định mới của Bộ GD&ĐT (nếu có), tính năng, tiện ích mới của phần mềm. + Cấp đơn vị: 16.500.000 đồng/bộ

Nơi ứng dụng: Trường mầm non, Trường tiểu học, Trường THCS, Trường THPT, TTGDTX, Đại Học - Phòng giáo dục - Sở giáo dục
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ cùng loại