Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp VBIS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VĨNH CỬU
Mô tả sản phẩm:

PERP  là hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp, cho phép quản lý toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm các mảng sau:

-          Quản lý Tài chính – Kế toán

-          Quản lý Tài sản

-          Quản lý Mua hàng

-          Quản lý Kho – Vật tư

-          Quản lý Bán hàng (gồm cả bán buôn và bán lẻ)

-          Quản lý Sản xuất

-          Quản lý Chất lượng

-          Quản lý Nhân sự - Tiền lương

-          Quản lý Dự án

Thông tin điều hành phục vụ lãnh đạo

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm Tải xuống
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại