Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản trị doanh nghiệp WorkIT.vn
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN EPACIFIC
Mô tả sản phẩm:

- Phần mềm hoạt động trên nền tảng cloud, giúp doanh nghiệp quản lý các công việc, giao việc, lịch làm việc, quản lý dự án, quản lý tài liệu, quản lý hợp đồng, doanh số, kế hoạch, thu chi, chi phí...

- Lãnh đạo có thể điều hành doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị.

- Các phân hệ nghiệp vụ tổng thể bao gồm: quản trị công việc, lịch làm việc / Dự án / Văn phòng số / Quy trình số / Kinh doanh / Cung ứng / Kho / Chi phí / Giá thành / Kế toán / Sản xuất / Nhân sự tiền lương / Cổng thông tin truyền thông nội bộ / Chat.

Chính sách/ Ưu đãi hỗ trợ:

- Hỗ trợ MIỄN PHÍ sử dụng trong vòng 03 THÁNG cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Thời gian áp dụng: đến hết ngày 30/06/2020.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại