Tên sản phẩm / Dịch vụ: Room30s
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm quản trị, quản trị từ xa
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM
Mô tả sản phẩm:

Room30s là giải pháp làm việc trực tuyến trên nền tảng điện toán đám mây, giúp người dùng hướng đến sự tiện lợi và nhanh chóng dù đang ở bất cứ đâu và trên mọi thiết bị thông minh.

Đối với Doanh nghiệp:

- Lãnh đạo doanh nghiệp có thể giám sát nhân viên.

- Các phòng ban tiến hành họp trực tuyến.

- Các bộ phận dễ dàng training tập trung.

Đối với Giáo dục:

- Trường học có nhu cầu về giải pháp lớp học trực tuyến.

- Giáo viên thảo luận chuyên môn.

- Tổ chức họp phụ huynh.

Đối với CLB/ Nhóm:

- Kết nối bạn bè.

- Kết nối gia đình từ khắp mọi miền.

- Chia sẻ trao đổi kinh nghiệm học tập.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 4,2
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại