Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp quản lý hệ thống phân phối DMS (eSales Cloud DMS)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH HQSOFT
Mô tả sản phẩm:

- Giải pháp giúp cho các doanh nghiệp cải thiện và tối ưu hệ thống phân phối, giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách nhanh chóng, dễ dàng. Tối ưu hoá hệ thống bán hàng thông qua các điểm bán lẻ, kiểm soát được các tuyến bán hàng… giảm thiểu các rủi ro, gia tăng hiệu suất kinh doanh và tối đa hóa lợi nhuận.

- eSales được host trên nền tảng Azure với công nghệ hiện đại, độ ổn định cao, khai thác những công nghệ AI, Machine Learning... của Microsoft.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại