Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý doanh nghiệp Online Office
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH TIN HỌC VIỄN THÔNG TRẦN NGUYỄN
Mô tả sản phẩm:

Một số tính năng chính của phần mềm:

Quản Lý Tiến Độ Công Việc, Dự Án

Giao việc/Nhắc việc, Theo dõi tiến độ

Quản Lý Và Tổ Chức Thông Tin

Thông báo,Truyền thông, Lịch làm việc

Quản Lý Văn Bản, Hợp Đồng

Số hóa, Chia sẻ, Tìm kiếm, Xử lý..

Quản Lý Hồ Sơ Nhân Lực

Lý lịch,Tuyển dụng,Xin/duyệt phép

Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng

Thông tin, Chăm sóc, Báo cáo

 

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại