Tên sản phẩm / Dịch vụ: Core DMS
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm ứng dụng chuyên ngành
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN DMSPRO
Mô tả sản phẩm:

Hệ thống DMS là một hệ thống tập trung và quản lý theo thời gian thực giúp cho nhà sản xuất và nhà phân phối quản lý đồng nhất dữ liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ nhà sản xuất đến mỗi nhà bán lẻ, qua đó giúp họ đạt được quyền kiểm soát, mang lại hiệu suất. Dựa trên công nghệ điện toán đám mây, core DMS của DMSpro là một giải pháp quan trọng trong quá trình chuyển đổi số và tạo ra sự thay đổi trong việc quản lý chuỗi phân phối

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại