Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm Quản lý đào tạo tích hợp niên chế, tín chỉ Essoft
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC - Y TẾ NAM VIỆT
Mô tả sản phẩm:

Gồm các module như: Quản lý kế hoạch đào tạo; Quản lý thời khóa biểu; Quản lý phách và tổ chức thi; Quản lý sinh viên; Quản lý kết quả học tập; Quản lý tốt nghiệp và văn bằng; Quản lý nhân sự; Tính khối lượng công việc - vượt giờ

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại