Tên sản phẩm / Dịch vụ: Prosoft.QA - Kiểm định chất lượng giáo dục
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam
Mô tả sản phẩm:

Quản lý thông tin tự đánh giá: Cấp quản lý chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị cơ sở: thông tư, quy định, quyết định…. các tài liệu liên quan đến công tác Kiểm định chất lượng; ...

Công cụ hỗ trợ các đơn vị tự đánh giá.

Công cụ hỗ trợ cấp quản lý (cấp Sở) đánh giá ngoài: Gửi kết quả đánh giá ngoài các đơn vị trên hệ thống, các đơn vị nhận được thông tin tức thời thay vì phải gửi công văn, văn bản.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại