Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm hỗ trợ giáo viên novi e-learning
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NOVI
Mô tả sản phẩm:

NOVI E-Learning – Phần mềm soạn giảng thông minh là công cụ soạn bài giảng điện tử với nhiều tính năng thông minh, rất tiện dụng và đẹp mắt với các tính năng như: Soạn bài giảng điện tử E-learning theo chuẩn SCORM, tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT; Thư viện hơn 15.000 bài giảng E-learning lưu trữ trên internet của các môn học, khối lớp theo khung phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ cùng loại