Tên sản phẩm / Dịch vụ: PMT-SCHOOL
Logo:
Loại: Sản phẩm
Danh mục lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm chuyên ngành Giáo dục đào tạo (bao gồm các loại phần mềm như: phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, …)
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ SÀI GÒN
Mô tả sản phẩm:

Phần mềm quản lý giáo dục PMT-SCHOOL là giải pháp quản trị tổng thể của ngành giáo dục theo mô hình quản lý tập trung từ Sở GD&ĐT đến các đơn vị trực thuộc (các Phòng GD&ĐT, khối trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, TT GDTX).

Hệ thống bao gồm nhiều module quản lý nghiệp vụ có thể triển khai đơn lẻ hoặc kết hợp lại với nhau thành một hệ sinh thái quản lý Giáo dục hoàn chỉnh nhất.

Các module chức năng của hệ thống:

1. Module quản lý điều hành tác nghiệp cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Module quản lý điều hành cho Phòng giáo dục các huyện/thị xã/TP.

3. Module quản lý điều hành tác nghiệp giáo dục mầm non.

4. Module quản lý điều hành tác nghiệp giáo dục tiểu học.

5. Module quản lý điều hành tác nghiệp giáo dục trung học (THCS, THPT, TTGDTX-HN).

6. Module Quản lý thu học phí.

7. Module quản lý họp, dạy và học trực tuyến, hỗ trợ kiểm tra đánh giá, tổ chức thi online các trường TH, THCS, THPT, TTGDTX-HN.

8. Module quản lý ghi danh, phân tuyến tuyển sinh và nộp hồ sơ nhập học trực tuyến MN, TH, THCS, THPT, TTGDTX-HN.

Nơi ứng dụng: Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, Cơ sở GD
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả Tải xuống
Sản phẩm dịch vụ cùng loại