Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UNIT
Logo:
Mã số thuế: 0309889835
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: 157 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7
Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật