Tên doanh nghiệp: Chi Nhánh Công Ty TNHH Phần Mềm Fpt Hồ Chí Minh Tại Cần Thơ
Logo:
Mã số thuế: 0310634373-001
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: Số 69 đường Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Cần Thơ
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật