Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN SỐ
Logo:
Mã số thuế: 0314647863
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Athena, 146-148 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật