Tên doanh nghiệp: Tổng Công Ty dịch vụ số Viettel
Logo:
Mã số thuế: 0100109106-478
Lĩnh vực: Buôn bán, phân phối CNTT
Ngành nghề: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Địa chỉ: Số 1 phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật