Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Golden Kim Thành Long
Logo:
Mã số thuế: 0109369902
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính
Địa chỉ: Số 16C Đường Thành, Phường Cửa Đông, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật