Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG TẦM NHÌN SỐ
Logo:
Mã số thuế: 0110003388
Lĩnh vực: Nội dung số
Ngành nghề: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Địa chỉ: Số 47 Đường Ngõ Giếng, Tổ 13, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, null, Quận Đống Đa
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật