Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ DQ ENTERTAINMENT
Logo:
Mã số thuế: 0110010730
Lĩnh vực: Nội dung số
Ngành nghề: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, null, null
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật