Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG TRÀ
Logo:
Mã số thuế: 0402149659
Lĩnh vực: Nội dung số
Ngành nghề: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Địa chỉ: 42/10 Ngô Sỹ Liên, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, null, Quận Liên Chiểu
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Đà Nẵng
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật