Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TOTAL GROUP
Logo:
Mã số thuế: 2301211382
Lĩnh vực: Sản xuất phần cứng, điện tử
Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử
Địa chỉ: Đường Tam Giang, Khu Chu Mẫu, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bắc Ninh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật