Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KANWAY VIỆT NAM
Logo:
Mã số thuế: 2301211897
Lĩnh vực: Sản xuất phần cứng, điện tử
Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Địa chỉ: Thôn Đồng Đoài, Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, null, Huyện Thuận Thành
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bắc Ninh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật