Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH BOOSUNG TECH
Logo:
Mã số thuế: 2400939983
Lĩnh vực: Sản xuất phần cứng, điện tử
Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử
Địa chỉ: Ngõ cây si, Tổ dân phố Dục Quang, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam, null, Huyện Việt Yên
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bắc Giang
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật