Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HELIOS NAM BẮC
Logo:
Mã số thuế: 2500682636
Lĩnh vực: Sản xuất phần cứng, điện tử
Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử
Địa chỉ: Thôn Đồng Vang, Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, null, null
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Vĩnh Phúc
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật