Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH E-JM
Logo:
Mã số thuế: 2500682788
Lĩnh vực: Sản xuất phần cứng, điện tử
Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử
Địa chỉ: Lô CN5, KCN Bá Thiện, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Vĩnh Phúc
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật