Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO TK
Logo:
Mã số thuế: 2803025485
Lĩnh vực: Nội dung số
Ngành nghề: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Phường Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam, null, null
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thanh Hóa
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật