Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TRANSON HCM
Logo:
Mã số thuế: 3603870337
Lĩnh vực: Sản xuất phần cứng, điện tử
Ngành nghề: Sản xuất linh kiện điện tử
Địa chỉ: Nhà xưởng số 48,49, đường số 01-07, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Xã Tam An, Huyện Long Thành
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Ðồng Nai
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật