Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Unikom
Logo:
Mã số thuế: 0108987198
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: Số 56, ngõ 2, Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quân Thanh Xuân, TP Hà Nôi, Viêt Nam, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật