Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần công nghệ Metatrip
Logo:
Mã số thuế: 0110038528
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính
Địa chỉ: , Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật