Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK
Logo:
Mã số thuế: 0109811454
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Xuất bản phần mềm
Địa chỉ: Số 6 Phố Bùi Bằng Đoàn, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội