Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH LUBRYTICS VIỆT NAM
Logo:
Mã số thuế: 0314696860
Lĩnh vực: Sản xuất phần mềm
Ngành nghề: Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật