Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV TM DV Kỹ Thuật Đoàn Khang
Logo:
Mã số thuế: 2100677751
Lĩnh vực: Dịch vụ CNTT
Ngành nghề: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Địa chỉ: , Xã Mỹ Long Bắc, Huyện Cầu Ngang
Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Trà Vinh
Sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
Không có dữ liệu
Giới thiệu
Nội dung đang cập nhật